ประเภทสินค้า

ตะกร้าสินค้า
ตะกร้าสินค้า
ม่านพลาสติก พร้อมราวอุตสหกรรม

ใสเรียบ2มิล เรียบ3มิล กันแทก2มิล 3มิล เหลืองเรียบ2มิล เหลืองเรียบ3มิล เหลืองกันกระแทก2มิล กันกระแทก3มิล

ม่านพลาสติก ยกม้วน

ม่านพลาสติก ยกม้วน ม้วนละ 50 เมตร

ม่านพีวีซีใส ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพีวีซีใส หรือ ม่านชีท (PVC SHEET)

พลาสติก แบ่งตัด

พลาสติก PVC แบ่งตัด

ม่านพับจีบ FOLDING CURTAIN

ม่านพับจีบ PVC FOLDING CURTAIN

พลาสติกใสขุ่น

พลาสติกใสขุ่น มีเส้นใยด้านใน

สินค้า » ม่านพีวีซีใส ม่านชีท (PVC SHEET) » ม่านพลาสติกชีทใส PVC SHEET แบบยกม้วน


ม่านพลาสติกชีทใส PVC SHEET   https://goo.gl/TC7CZ9

มีทั้งหมด 6 ขนาด ความยาวต่างกัน 

ราคา ม่านพลาสติกชีทใส
  


เย็บได้ไม่ใส่โซ่ 

  
  
  
**********  มาเย็บต่อกันได้ ************
การใช้กับงาน

ม่านใสอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ม่านห้องเย็น ม่านใช้ในห้องอาหารแช่แข็ง และใช้ในโรงงานทำขนม

ม่านใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื้อสาร ในวงการอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์

ม่านใช้ในอุตสาหากรรมสิ่งทอ

ม่านพลาสติกชีทใส ใช้ใน ม่านโรงพิมพ์ ม่านในห้องบรรจุภัณฑ์ ม่านโรงงานเคมี

ม่านพลาสติกชีทใส ในห้องแลปผลิตยา ม่านพลาสติกในห้องบรรจุครีม และเครื่องสำอาง

ม่านพลาสติกชีทใส อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ม่านห้องพ่นสี ม่านใช้ห้องอัญมณี

ม่านพลาสติกชีทใส ใช้ในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ต ม่านกันแมลงร้านอาหาร ม่านห้องอาหารโรงแรม

ม่านโรงพลาบาล ม่านห้องแลป และอื่นๆ ทั่วไป


คุณสมบัตของม่านพลาสติก

ม่านพลาสติกชีทใส PVC SHEET รักษาอุญหภูมิภายในคงสภาพในสภาวร้อนหรือเย็น

ม่านพลาสติกชีทใส PVC SHEET ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

ม่านพลาสติกใสช่วยปกป้องฝุ่น และแมลงเข้ามาในอาคารในส่วนที่เราต้องการควบคุม ขณะมีการเข้า ออก พื้นที่นั้น บ่อยๆ

ม่านพลาสติกป้องกันแสงที่เป็นอันตรายได้ในระดับหนึ่ง

ม่านพลาสติกใส

งาน ม่านพลาสติกชีทใสม่านชีทเหลืองกันแมลงม่านเหลืองกันแมลง แบบชีทม่านพลาสติกชีทใส มีโซ่ถ่วง