ประเภทสินค้า

ตะกร้าสินค้า
ตะกร้าสินค้า
ม่านพีวีซีใส ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพีวีซีใส หรือ ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพับจีบ FOLDING CURTAIN

ม่านพับจีบ PVC FOLDING CURTAIN

ม่านพลาสติก ยกม้วน

ม่านพลาสติก ยกม้วน ม้วนละ 50 เมตร

ม่านพลาสติกPVC แบ่งตัด

ม่านพลาสติกPVC แบ่งตัด

สินค้า » ม่านพลาสติกPVC แบ่งตัด » ม่านพลาสติกใสเรียบทนเย็นหนา 2 มิล หน้ากว้าง 20 cm.แบ่งตัด


ม่านพลาสติกแบ่งตัด
SKU หน้ากว้าง ยาวเมตร ราคารวมVAT.  หมายเหตุ
  20 5 625  
  20 10 1250  
  20 15 1875  
  20 20 2500  
         
         
         ม่านตัดแบ่ง

ม่านตัดแบ่ง