ประเภทสินค้า

ตะกร้าสินค้า
ตะกร้าสินค้า
ม่านพีวีซีใส ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพีวีซีใส หรือ ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพับจีบ FOLDING CURTAIN

ม่านพับจีบ PVC FOLDING CURTAIN

ม่านพลาสติก ยกม้วน

ม่านพลาสติก ยกม้วน ม้วนละ 50 เมตร

ม่านพลาสติกPVC แบ่งตัด

ม่านพลาสติกPVC แบ่งตัด

สินค้า » ม่านพลาสติกสำเร็จรูปพร้อมราว » ม่านพลาสติกใส เรียบ พร้อมราวสำเร็จรูป หนา2มิล หน้ากว้าง20ซม ระยะทับ5ซม


 ตารางราคา ม่านพลาสติกใส  พร้อมราวสำเร็จ  
SUK กว้าง เมตร สูง เมตร ราคาก่อน VAT รวมVAT  หมายเหตุ
BR30CLSM3 0.80 2.07 2800 2996  
BR20CLSM2 0.90 1.80          3000 3210  
BR20CLSM2 0.95 2.20 3300 3531  
BR20CLSM2 1.00 2.00 3650 3906  
BR20CLSM2 1.00 2.50 3500 3745  
BR20CLSM2 1.20 2.00 3500 3745  
BR20CLSM2 1.20 2.50 3750 4013  
BR20CLSM2 1.30 2.00 3750 4013  
BR20CLSM2 1.30 2.20 3850 4120  
BR20CLSM2 1.50 2.00 4200 4494  
BR20CLSM2 1.50 2.05 4300 4601  
BR20CLSM2 1.60 2.00 4550 4869  
BR20CLSM2 1.65 2.20 5750 5083  
BR20CLSM2 1.73 2.06 4800 5136  
BR20CLSM2 1.80 2.20 4800 5136  
BR20CLSM2 1.90 2.00 5300 5671  
BR20CLSM2 2.00 2.00 5450 5832  
BR20CLSM2 2.00 2.30 5800 6206  
BR20CLSM2 2.10 2.00 5700 6099  
BR20CLSM2 2.10 2.80 6400 6848  
BR20CLSM2 2.16 2.20 6050 6474  
BR20CLSM2 2.40 2.65 7000 7490  
BR20CLSM2 2.50 2.45 7050 7544  
BR20CLSM2 2.50 4.20 9150 9791  
BR20CLSM2 2.53 2.40 7050 7544  
BR20CLSM2 2.565 2.80 8050 8614  
BR20CLSM2 2.60 1.90 6650 7116  
BR20CLSM2 2.80 2.10 7300 7811  
BR20CLSM2 2.802 2.565 8250 8828  
BR20CLSM2 2.90 1.20 6600 7062  
BR20CLSM2 2.90 1.90 7600 8132  
BR20CLSM2 3.00 3.20 10000 10700  
BR20CLSM2 3.45 2.80 10550 11289  
BR20CLSM2 3.50 3.00 11150 11931  
BR20CLSM2 3.90 1.90 10550 11289  
BR20CLSM2 4.00 2.80 12500 13375  
BR20CLSM2 4.50 2.45 12950 13857  
BR20CLSM2 4.50 5.00 18300 19581  
BR20CLSM2 4.80 2.75 11800 12626  
BR20CLSM2 7.50 2.45 21400 22898  
BR20CLSM2 10.00 4.00 34500 36915  
BR20CLSM2 12.40 1.225 27000 28890  
BR20CLSM2 14.03 1.225 29600 31672  
BR20CLSM2 24.00 4.00 77800 83246  
BR20CLSM2 28.00 4.00 90000 96300  

ประโยชน์ของ ม่านพลาสติกใส 
 
ช่วยในการประหยัดพลังงานภายในอาคาร โรงงานป้องกันการเลือกเปลี่ยนกับอุณหภูมิภายนอก
ช่วยในการควบคุม และ รักษาอุณหภูมิ
ช่วยป้องกัน ฝุ่น แมลง ไม่ให้เข้ามาภายในตัวอาคาร หรือ  ในบริเวณโรงงาน
ช่วยการจำกัด พื้นที่ การฟุ้งกระจายของฝุ่น ละออง
ช่วยลดความดังของเสียงรบกวนจากภายนอก
ช่วยในการความสะดวกในการผ่านเข้า-ออก โรงงาน


ม่านพลาสติกใส


Tag : ม่านพลาสติกใส  ม่านพลาสติกใส