ประเภทสินค้า

ตะกร้าสินค้า
ตะกร้าสินค้า
ม่านพีวีซีใส ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพีวีซีใส หรือ ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพับจีบ FOLDING CURTAIN

ม่านพับจีบ PVC FOLDING CURTAIN

ม่านพลาสติก ยกม้วน

ม่านพลาสติก ยกม้วน ม้วนละ 50 เมตร

ม่านพลาสติกPVC แบ่งตัด

ม่านพลาสติกPVC แบ่งตัด

สินค้า » ม่านพลาสติกสำเร็จรูปพร้อมราว » ม่านกันแมลง ม่านพลาสติกเหลือง กันกระแทก หนา3มิล หน้ากว้าง30cm ระยะทับ10cm


****ตางรางราคา ม่านพลาสติกเหลือง  พร้อมราวสำเร็จ****ม่านพลาสติกเหลือง ม่านกันแมลง กันกระแทกพร้อมราวสำเร็จรูป หนา 3 มิลขนาด
SKU กว้าง เมตร สูง เมตร ราคาก่อน VAT รวมVAT  หมายเหตุ
BR30YBUM2 3.50 3.50 16600 17762  
BR30YBUM2 5.10 5.70 33100 35417  
BR30YBUM2 5.50 4.50 30900 33063  
BR30YBUM2          
BR30YBUM2          
BR30YBUM2          
BR30YBUM2          

ประโยชน์ของม่านพลาสติก  
 
ช่วยในการประหยัดพลังงานภายในอาคาร โรงงานป้องกันการเลือกเปลี่ยนกับอุณหภูมิภายนอก
ช่วยในการควบคุม และ รักษาอุณหภูมิ
ช่วยป้องกัน ฝุ่น แมลง ไม่ให้เข้ามาภายในตัวอาคาร หรือ  ในบริเวณโรงงาน
ช่วยการจำกัด พื้นที่ การฟุ้งกระจายของฝุ่น ละออง
ช่วยลดความดังของเสียงรบกวนจากภายนอก
ช่วยในการความสะดวกในการผ่านเข้า-ออก โรงงาน

ม่านกันแมลง 


ม่านกันแมลง Tag