ประเภทสินค้า

ตะกร้าสินค้า
ตะกร้าสินค้า
ม่านพีวีซีใส ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพีวีซีใส หรือ ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพับจีบ FOLDING CURTAIN

ม่านพับจีบ PVC FOLDING CURTAIN

ม่านพลาสติก ยกม้วน

ม่านพลาสติก ยกม้วน ม้วนละ 50 เมตร

ม่านพลาสติกPVC แบ่งตัด

ม่านพลาสติกPVC แบ่งตัด

..

ม่านริ้วกันไฟฟ้าสถิตหน้ากว้าง 20 cm

ม่านริ้วกันไฟฟ้าสถิต ผิวเรียบ
ใช้สำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ ป้องกันไฟฟ้าสถิต ที่ได้มาตรฐานการทดลอง