ประเภทสินค้า

ตะกร้าสินค้า
ตะกร้าสินค้า
ม่านพลาสติก พร้อมราวอุตสหกรรม

ใสเรียบ2มิล เรียบ3มิล กันแทก2มิล 3มิล เหลืองเรียบ2มิล เหลืองเรียบ3มิล เหลืองกันกระแทก2มิล กันกระแทก3มิล

ม่านพลาสติก ยกม้วน

ม่านพลาสติก ยกม้วน ม้วนละ 50 เมตร

ม่านพีวีซีใส ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพีวีซีใส หรือ ม่านชีท (PVC SHEET)

พลาสติก แบ่งตัด

พลาสติก PVC แบ่งตัด

ม่านพับจีบ FOLDING CURTAIN

ม่านพับจีบ PVC FOLDING CURTAIN

พลาสติกใสขุ่น

พลาสติกใสขุ่น มีเส้นใยด้านใน

..

ม่านพลาสติกใสเรียบยกม้วน หนา2มิล ยกม้วน50เมตร

ม่านพลาสติกใสเรียบ ม้วน 4280บาท VAT4579.6บาท (ยาว 50 เมตร)
หน้ากว้าง 20 cm หรือ 200mm ความหนา2มิล 2mm มาตรฐาน
ม่านพลาสติกใสเรียบ ตัดแบ่งจากม้วน ราคา 100บาท/เมตร

ม่านพลาสติกใส กันกระแทก หนา2มิล ยกม้วน50เมตร

ม่านพลาสติกใสกันกระแทก ม้วน 4400บาท VAT4,708บาท (ยาว 50 เมตร)
หน้ากว้าง 20 cm หรือ 200mm ความหนา2มิล 2mm มาตรฐาน
ม่านพลาสติกใสกันกระแทก ตัดแบ่งจากม้วน ราคา 115บาท/เมตร

ม่านพลาสติกใส ทนเย็น หนา2มิล ยกม้วน50เมตร

ม่านพลาสติกใสเรียบทนเย็นห้องแช่ ม้วน 4,850บาท (ยาว50เมตร)
หน้ากว้าง 20 cm หรือ 200mm ความหนา2มิล 2mm มาตรฐาน
ม่านพลาสติกใสเรียบทนเย็นห้องแช่ แบ่งตัดจากม้วน ราคา 125 บาท

ม่านเหลืองกันแมลง เรียบ หนา2มิล ยกม้วน50เมตร

ม่านพลาสติกเหลือง แบบเรียบ 4500บาท VAT4815บาท (ยาว50เมตร)
หน้ากว้าง 20 cm หรือ 200mm ความหนา2มิล 2mm มาตรฐาน
ม่านพลาสติกเหลืองเรียบ แบ่งตัดจากม้วน ราคา 110บาท

ม่านเหลือง กันกระแทก หนา2มิล ยกม้วน50เมตร

ม่านพลาสติกเหลือง แบบกันกระแทก 4820 บาท VAT5157.4บาท (ยาว50เมตร)
หน้ากว้าง 20 cm หรือ 200mm ความหนา2มิล 2mm มาตรฐาน
ม่านพลาสติกเหลืองกันกระแทก แบ่งตัดจากม้วน ราคา 120บาท

ม่านเหลืองเรียบกันแมลง หนา3มิล ยกม้วน50เมตร

ม่านพลาสติกเหลือง 3มิล แบบเรียบ 8780 บาท VAT9,394.6บาท (ยาว50เมตร)
หน้ากว้าง 30cmหรือ300mm ความหนา3มิล 3mm มาตรฐาน
ม่านพลาสติกเหลืองเรียบ 3มิล แบ่งตัดจากม้วน ราคา 220บาท

ม่านเหลืองกันกระแทก หนา3มิล ยกม้วน50เมตร

ม่านพลาสติกเหลือง 3มิล แบบกันกระแทก 9000บาท VAT9630บาท (ยาว50เมตร)
หน้ากว้าง 30cmหรือ300mm ความหนา3มิล 3mm มาตรฐาน
ม่านพลาสติกเหลืองเรียบ 3มิล แบ่งตัดจากม้วน ราคา 235บาท

ม่านพลาสติกใสเรียบ หนา3มิล ยกม้วน50เมตร

ม่านพลาสติกใส 3มิล แบบเรียบ 8560 บาท VAT9159.2บาท (ยาว50เมตร)
หน้ากว้าง 30cmหรือ300mm ความหนา3มิล 3mm มาตรฐาน
ม่านพลาสติกใสเรียบ 3มิล แบ่งตัดจากม้วน ราคา 210บาท

ม่านพลาสติกใส กันกระแทก หนา3มิล ยกม้วน50เมตร

ม่านพลาสติกใสกันกระแทก 3มิล แบบเรียบ 8780 บาท VAT9,394.6บาท (ยาว50เมตร)
หน้ากว้าง 30cmหรือ300mm ความหนา3มิล 3mm มาตรฐาน
ม่านพลาสติกใสกันกระแทก 3มิล แบ่งตัดจากม้วน ราคา 220บาท

ม่านดำกันแสง ยกม้วน50เมตร

ม่านพลาสติกริ้วดำ หนา2มิล ม้วนละ 6440 บาท VAT7,104.8บาท (ยาว 50 เมตร)
หน้ากว้าง 20 cm หรือ 200mm ความหนา2มิล 2mm มาตรฐาน

พลาสติกกันไฟฟ้าสถิต

พลาสติกกันไฟฟ้าสถิต หนา2มิล ม้วนละ 6,440 บาท VAT6,891 บาท (ยาว 50 เมตร)
หน้ากว้าง 20 cm หรือ 200mm ความหนา2มิล 2mm มาตรฐาน