ประเภทสินค้า

ตะกร้าสินค้า
ตะกร้าสินค้า
ม่านพีวีซีใส ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพีวีซีใส หรือ ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพับจีบ FOLDING CURTAIN

ม่านพับจีบ PVC FOLDING CURTAIN

ม่านพลาสติก ยกม้วน

ม่านพลาสติก ยกม้วน ม้วนละ 50 เมตร

ม่านพลาสติก แบ่งตัด

ม่านพลาสติกPVC แบ่งตัด ม่านพลาสติก  

พลาสติกใสขุ่น

พลาสติกใสขุ่น มีเส้นใยด้านใน

..

ม่านพลาสติกใสเรียบยกม้วน หนา2มิล ยกม้วน50เมตร

ม่านพลาสติกใสเรียบ ม้วน 4280บาท (ยาว 50 เมตร)
หน้ากว้าง 20 cm หรือ 200mm ความหนา2มิล 2mm มาตรฐาน
ม่านพลาสติกใสเรียบ ตัดแบ่งจากม้วน ราคา 100บาท/เมตร

ม่านพลาสติกใส กันกระแทก หนา2มิล ยกม้วน50เมตร

ม่านพลาสติกใสกันกระแทก ม้วน4400บาท (ยาว 50 เมตร)
หน้ากว้าง 20 cm หรือ 200mm ความหนา2มิล 2mm มาตรฐาน
ม่านพลาสติกใสกันกระแทก ตัดแบ่งจากม้วน ราคา 115บาท/เมตร

ม่านพลาสติกใส ทนเย็น หนา2มิล ยกม้วน50เมตร

ม่านพลาสติกใสเรียบทนเย็นห้องแช่ ม้วน 4,850บาท (ยาว50เมตร)
หน้ากว้าง 20 cm หรือ 200mm ความหนา2มิล 2mm มาตรฐาน
ม่านพลาสติกใสเรียบทนเย็นห้องแช่ แบ่งตัดจากม้วน ราคา 125 บาท

ม่านเหลืองกันแมลง เรียบ หนา2มิล ยกม้วน50เมตร

ม่านพลาสติกเหลือง แบบเรียบ 4500บาทก่อนVAT (ยาว50เมตร)
หน้ากว้าง 20 cm หรือ 200mm ความหนา2มิล 2mm มาตรฐาน
ม่านพลาสติกเหลืองเรียบ แบ่งตัดจากม้วน ราคา 110บาท

ม่านเหลือง กันกระแทก หนา2มิล ยกม้วน50เมตร

ม่านพลาสติกเหลือง แบบกันกระแทก 4820 บาทก่อนVAT (ยาว50เมตร)
หน้ากว้าง 200mm/20cm หนา200mm/20cm ความหนา2มิล
ม่านพลาสติกเหลืองกันกระแทก แบ่งตัดจากม้วน ราคา 120บาท

ม่านเหลืองเรียบกันแมลง หนา3มิล ยกม้วน50เมตร

ม่านพลาสติกเหลือง 3มิล แบบเรียบ 8780 บาทก่อนVAT (ยาว50เมตร)
หน้ากว้าง 30cmหรือ300mm ความหนา3มิล 3mm มาตรฐาน
ม่านพลาสติกเหลืองเรียบ 3มิล แบ่งตัดจากม้วน ราคา 220บาท

ม่านเหลืองกันกระแทก หนา3มิล ยกม้วน50เมตร

ม่านพลาสติกเหลือง 3มิล แบบกันกระแทก 9000บาทก่อนVAT (ยาว50เมตร)
หน้ากว้าง 30cmหรือ300mm ความหนา3มิล 3mm มาตรฐาน
ม่านพลาสติกเหลืองเรียบ 3มิล แบ่งตัดจากม้วน ราคา 235บาท

ม่านพลาสติกใสเรียบ หนา3มิล ยกม้วน50เมตร

ม่านพลาสติกใส 3มิล แบบเรียบ 8560 บาทก่อนVAT (ยาว50เมตร)
หน้ากว้าง 30cmหรือ300mm ความหนา3มิล 3mm มาตรฐาน
ม่านพลาสติกใสเรียบ 3มิล แบ่งตัดจากม้วน ราคา 210บาท

ม่านพลาสติกใส กันกระแทก หนา3มิล ยกม้วน50เมตร

ม่านพลาสติกใสกันกระแทก 3มิล แบบเรียบ 8780 บาทก่อนVAT (ยาว50เมตร)
หน้ากว้าง 30cmหรือ300mm ความหนา3มิล 3mm มาตรฐาน
ม่านพลาสติกใสกันกระแทก 3มิล แบ่งตัดจากม้วน ราคา 220บาท

ม่านดำกันแสง ยกม้วน50เมตร

ม่านกันไฟฟ้าสถิต หนา2มิล ม้วนละ 6440 บาท (ยาว 50 เมตร)
หน้ากว้าง 20 cm หรือ 200mm ความหนา2มิล 2mm มาตรฐาน