ประเภทสินค้า

ตะกร้าสินค้า
ตะกร้าสินค้า
ม่านพลาสติก พร้อมราวอุตสหกรรม

ใสเรียบ2มิล เรียบ3มิล กันแทก2มิล 3มิล เหลืองเรียบ2มิล เหลืองเรียบ3มิล เหลืองกันกระแทก2มิล กันกระแทก3มิล

ม่านพลาสติก ยกม้วน

ม่านพลาสติก ยกม้วน ม้วนละ 50 เมตร

ม่านพีวีซีใส ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพีวีซีใส หรือ ม่านชีท (PVC SHEET)

พลาสติก แบ่งตัด

พลาสติก PVC แบ่งตัด

ม่านพับจีบ FOLDING CURTAIN

ม่านพับจีบ PVC FOLDING CURTAIN

พลาสติกใสขุ่น

พลาสติกใสขุ่น มีเส้นใยด้านใน

..

ม่านคาร์แคร์

ม่านคาร์แคร์ แบบพลาสติกพีวีซีแบบใส PVC SHEET ตัดเย็บไฟฟ้า/เย็บด้าย 
แบบม้วนไปตัดเอง
แบบผืน กว้าง สูง ไปใส่ราวเอง
แบบพร้อมราง + ม่านคาร์แคร์

ม่านพลาสติกคาร์แคร์ พร้อมรางนำเข้า

ม่านพลาสติกคาร์แคร์ ผืนพร้อมราง
ม่านคาร์แคร์ แบบพลาสติกพีวีซีแบบใส PVC SHEET ตัดเย็บไฟฟ้า/เย็บด้าย 
แบบม้วนไปตัดเอง
แบบผืน กว้าง สูง ไปใส่ราวเอง
แบบพร้อมราง + ม่านพลาสติกคาร์แคร์