ประเภทสินค้า

ตะกร้าสินค้า
ตะกร้าสินค้า
ม่านพีวีซีใส ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพีวีซีใส หรือ ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพับจีบ FOLDING CURTAIN

ม่านพับจีบ PVC FOLDING CURTAIN

ม่านพลาสติก ยกม้วน

ม่านพลาสติก ยกม้วน ม้วนละ 50 เมตร

พลาสติก แบ่งตัด

พลาสติก PVC แบ่งตัด

พลาสติกใสขุ่น

พลาสติกใสขุ่น มีเส้นใยด้านใน

..

ม่านคาร์แคร์

ม่านคาร์แคร์ แบบพลาสติกพีวีซีแบบใส PVC SHEET ตัดเย็บไฟฟ้า/เย็บด้าย 
แบบม้วนไปตัดเอง
แบบผืน กว้าง สูง ไปใส่ราวเอง
แบบพร้อมราง + ม่านคาร์แคร์

ม่านพลาสติกคาร์แคร์ พร้อมรางนำเข้า

ม่านพลาสติกคาร์แคร์ ผืนพร้อมราง
ม่านคาร์แคร์ แบบพลาสติกพีวีซีแบบใส PVC SHEET ตัดเย็บไฟฟ้า/เย็บด้าย 
แบบม้วนไปตัดเอง
แบบผืน กว้าง สูง ไปใส่ราวเอง
แบบพร้อมราง + ม่านพลาสติกคาร์แคร์

รางม่านคาร์แคร์ รางเล็กยาวไม่เกิน2.5เมตร

จำน่าย รางม่านคาร์แคร์
ม่านคาร์แคร์ ขนาดเล็กใช้แขวนม่านคาร์แคร์ ขนาดความกว้าง ไม่เกิน 3 เมตร พร้อมชุดอุปกรณ์
ราคาเมตรละ 450 บาท ค่าจัดส่งคิดตามจริง