ประเภทสินค้า

ตะกร้าสินค้า
ตะกร้าสินค้า
ม่านพลาสติก พร้อมราวอุตสหกรรม

ใสเรียบ2มิล เรียบ3มิล กันแทก2มิล 3มิล เหลืองเรียบ2มิล เหลืองเรียบ3มิล เหลืองกันกระแทก2มิล กันกระแทก3มิล

ม่านพลาสติก ยกม้วน

ม่านพลาสติก ยกม้วน ม้วนละ 50 เมตร

ม่านพีวีซีใส ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพีวีซีใส หรือ ม่านชีท (PVC SHEET)

พลาสติก แบ่งตัด

พลาสติก PVC แบ่งตัด

ม่านพับจีบ FOLDING CURTAIN

ม่านพับจีบ PVC FOLDING CURTAIN

พลาสติกใสขุ่น

พลาสติกใสขุ่น มีเส้นใยด้านใน

..

พลาสติกใส เรียบ หนา2มิล หน้ากว้าง 20 cm.แบ่งตัด

พลาสติกใส เรียบ หนา2มิล เมตรละ 100บาท 
แบ่งตัดขั้นต่ำ ยาว 5 เมตร  10 เมตร 15เมตร 20เมตร

พลาสติกใส เรียบ หนา3มิล หน้ากว้าง30cm.แบ่งตัด

พลาสติกใส เรียบ หนา3มิล เมตรละ 210บาท 
แบ่งตัดขั้นต่ำ ยาว 5 เมตร  10 เมตร 15เมตร 20เมตร

พลาสติกใส กันกระแทกหนา 2 มิล หน้ากว้าง 20 cm.แบ่งตัด

พลาสติกใส กันกระแทก หนา2มิล เมตรละ 115บาท 
แบ่งตัดขั้นต่ำ ยาว 5 เมตร  10 เมตร 15เมตร 20เมตร

พลาสติกใส กันกระแทกหนา 3 มิล หน้ากว้าง 30 cm.แบ่งตัด

พลาสติกใส กันกระแทก หนา3มิล เมตรละ 220บาท 
แบ่งตัดขั้นต่ำ ยาว 5 เมตร  10 เมตร 15เมตร 20เมตร

พลาสติกส้ม เรียบ หนา 2 มิล หน้ากว้าง 20 cm.แบ่งตัด

พลาสติกส้ม เรียบ หนา2มิล เมตรละ 110บาท 
แบ่งตัดขั้นต่ำ ยาว 5 เมตร  10 เมตร 15เมตร 20เมตร

พลาสติกส้ม เรียบ หนา 3 มิล หน้ากว้าง 30 cm.แบ่งตัด

พลาสติกส้ม เรียบ หนา3มิล เมตรละ 220บาท 
แบ่งตัดขั้นต่ำ ยาว 5 เมตร  10 เมตร 15เมตร 20เมตร

พลาสติกส้ม กันกระแทก หนา 2 มิล หน้ากว้าง 20 cm.แบ่งตัด

พลาสติกส้ม กันกระแทก หนา2มิล เมตรละ 120บาท 
แบ่งตัดขั้นต่ำ ยาว 5 เมตร  10 เมตร 15เมตร 20เมตร

พลาสติกส้ม กันกระแทก หนา 3 มิล หน้ากว้าง 30 cm.แบ่งตัด

พลาสติกส้ม กันกระแทก หนา3มิล เมตรละ 235บาท
แบ่งตัดขั้นต่ำ ยาว 5 เมตร  10 เมตร 15เมตร 20เมตร

พลาสติกเหลือง เรียบ หนา 2 มิล หน้ากว้าง 20 cm.แบ่งตัด

พลาสติกเหลือง เรียบ หนา2มิล เมตรละ 110บาท
แบ่งตัดขั้นต่ำ ยาว 5 เมตร  10 เมตร 15เมตร 20เมตร

พลาสติกเหลือง กันกระแทก หนา 2 มิล หน้ากว้าง 20 cm.แบ่งตัด

พลาสติกเหลือง กันกระแทก หนา2มิล เมตรละ 120บาท
แบ่งตัดขั้นต่ำ ยาว 5 เมตร  10 เมตร 15เมตร 20เมตร

พลาสติกเหลือง เรียบ หนา 3 มิล หน้ากว้าง 30 cm.แบ่งตัด

พลาสติกเหลือง เรียบ หนา3มิล เมตรละ 220บาท
แบ่งตัดขั้นต่ำ ยาว 5 เมตร  10 เมตร 15เมตร 20เมตร

พลาสติกเหลือง กันกระแทก หนา 3 มิล หน้ากว้าง 30 cm.แบ่งตัด

พลาสติกเหลือง กันกระแทก หนา3มิล เมตรละ 235บาท
แบ่งตัดขั้นต่ำ ยาว 5 เมตร  10 เมตร 15เมตร 20เมตร

ม่านพลาสติกเหลืองทึบเรียบ หนา 2 มิล หน้ากว้าง 20 cm.แบ่งตัด

ม่านพลาสติก เหลืองทึบเรียบ หนา2มิล เมตรละ 110บาท
แบ่งตัดขั้นต่ำ ยาว 5 เมตร  10 เมตร 15เมตร 20เมตร

พลาสติกเหลืองทึบ กันกระแทก หนา 2 มิล หน้ากว้าง 20 cm.แบ่งตัด

พลาสติกเหลืองทึบ กันกระแทก หนา2มิล เมตรละ 120บาท
แบ่งตัดขั้นต่ำ ยาว 5 เมตร  10 เมตร 15เมตร 20เมตร

ม่านพลาสติกเหลืองทึบ เรียบหนา 3 มิล หน้ากว้าง 30 cm.แบ่งตัด

ม่านพลาสติกเหลืองทึบเรียบ หนา3มิล เมตรละ 220บาท
แบ่งตัดขั้นต่ำ ยาว 5 เมตร  10 เมตร 15เมตร 20เมตร

พลาสติกเหลืองทึบ กันกระแทก หนา 3 มิล หน้ากว้าง 30 cm.แบ่งตัด

พลาสติกเหลืองทึบ กันกระแทก หนา3มิล เมตรละ 235บาท
แบ่งตัดขั้นต่ำ ยาว 5 เมตร  10 เมตร 15เมตร 20เมตร

พลาสติกทนเย็น ใสเรียบ หนา 2 มิล หน้ากว้าง 20 cm.แบ่งตัด

พลาสติกทนเย็น ใสเรียบ หนา2มิล เมตรละ 125บาท
แบ่งตัดขั้นต่ำ ยาว 5 เมตร  10 เมตร 15เมตร 20เมตร

พลาสติกทนเย็น ใสเรียบ หนา3มิล หน้ากว้าง 30 cm.แบ่งตัด

พลาสติกทนเย็น ใสเรียบ หนา3มิล เมตรละ 240บาท
แบ่งตัดขั้นต่ำ ยาว 5 เมตร  10 เมตร 15เมตร 20เมตร

พลาสติกใสทนเย็น กันกระแทก หนา 2 มิล หน้ากว้าง 20 cm.แบ่งตัด

พลาสติกใสทนเย็น กันกระแทก หนา2มิล เมตรละ 130บาท
แบ่งตัดขั้นต่ำ ยาว 5 เมตร  10 เมตร 15เมตร 20เมตร

พลาสติกใสทนเย็น กันกระแทกหนา 3 มิล หน้ากว้าง 30 cm.แบ่งตัด

พลาสติกใสทนเย็น กันกระแทก หนา3มิล เมตรละ 230บาท
แบ่งตัดขั้นต่ำ ยาว 5 เมตร  10 เมตร 15เมตร 20เมตร

พลาสติกกันไฟฟ้าสถิต หนา2มิล หน้ากว้าง 20 cm. แบ่งตัด

พลาสติกกันไฟฟ้าสถิต หนา2มิล เมตรละ 170บาท
แบ่งตัดขั้นต่ำ ยาว 5 เมตร  10 เมตร 15เมตร 20เมตร

พลาสติกดำ ทึบเรียบ หนา2มิล หน้ากว้าง 20 cm. แบ่งตัด

พลาสติกดำทึบ เรียบ หนา2มิล เมตรละ 175บาท
แบ่งตัดขั้นต่ำ ยาว 5 เมตร  10 เมตร 15เมตร 20เมตร