ประเภทสินค้า

ตะกร้าสินค้า
ตะกร้าสินค้า
ม่านพีวีซีใส ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพีวีซีใส หรือ ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพับจีบ FOLDING CURTAIN

ม่านพับจีบ PVC FOLDING CURTAIN

ม่านพลาสติก ยกม้วน

ม่านพลาสติก ยกม้วน ม้วนละ 50 เมตร

พลาสติก แบ่งตัด

พลาสติก PVC แบ่งตัด

พลาสติกใสขุ่น

พลาสติกใสขุ่น มีเส้นใยด้านใน

..

ม่านพับจีบ สีใส

ม่านพลาสติก พีวีซีพับจีบ แบบใส ความหนา 1.35 มิล ม่านพลาสติกนำข้าจากประเทศญี่ปุ่น คุณภาพดี Food Grade ปลอดภัย ไม่มีสารก่อมะเร็งเหมาะสำหรับ พื่นที่ที่ต้องการกันฝุ่น,ลม,กลิ่นและเสียง ใช้ในโรงงานอุตสหกรรมและในสำนักงาน

ม่านพับจีบ สีเหลือง

ม่านพลาสติก พีวีซีพับจีบ แบบใส ความหนา 1.37 มิล
เนื้อม่านพลาสติกนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น คุณภาพดี Food Grade ปลอดภัย ไม่มีสารก่อมะเร็งเหมาะสำหรับ อาคารที่มีปัญหาเรื่องฝุ่น, แมลง เช่นโรงงานผลิตอาหาร และช้วยป้องกันแสงที่เป็นอันตรายต่อสายตา

ม่านพับจีบ ใสกันไฟฟ้าสถิต

ม่านพับจีบ ใสกันไฟฟ้าสถิต

ประตูพลาสติกพับ ประตูพีวีซีพับ

ประตูพลาสติกพับ ประตูพีวีซีพับ ใช้ในอุตสหกรรม มีดังนี้
ประตูพลาสติกพับใส  ประตูพับเหลือง ประตูพลาสติกใสกันไฟฟ้าสถิต