ประเภทสินค้า

ตะกร้าสินค้า
ตะกร้าสินค้า
ม่านพีวีซีใส ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพีวีซีใส หรือ ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพับจีบ FOLDING CURTAIN

ม่านพับจีบ PVC FOLDING CURTAIN

ม่านพลาสติก ยกม้วน

ม่านพลาสติก ยกม้วน ม้วนละ 50 เมตร

ม่านพลาสติก แบ่งตัด

ม่านพลาสติกPVC แบ่งตัด ม่านพลาสติก  

พลาสติกใสขุ่น

พลาสติกใสขุ่น มีเส้นใยด้านใน

ม่านพลาสติกชีท หนา0.3มิล

ม่านพลาสติกใส PVC SHEET
ความหนา 0.3m 0.4m 0.5m 1m 2m 3m (5ขนาด)

ม่านพลาสติกชีท หนา0.4มิล

ม่านพลาสติกใส PVC SHEET
ความหนา 0.3m 0.4m 0.5m 1m 2m 3m (5ขนาด)

ม่านพลาสติกชีท หนา0.5มิล

ม่านพลาสติกใส PVC SHEET
ความหนา 0.3m 0.4m 0.5m 1m 2m 3m (5ขนาด)

ม่านพลาสติกชีท หนา1มิล

ม่านพลาสติกใส PVC SHEET
ความหนา 0.3m 0.4m 0.5m 1m 2m 3m (5ขนาด)

ม่านพลาสติกชีท หนา2 มิล

ม่านพลาสติกใส PVC SHEET
ความหนา 0.3m 0.4m 0.5m 1m 2m 3m (5ขนาด)

ม่านพลาสติกชีท หนา 3 มิล

ม่านพลาสติกใส PVC SHEET
ความหนา 0.3m 0.4m 0.5m 1m 2m 3m (5ขนาด)