ประเภทสินค้า

ตะกร้าสินค้า
ตะกร้าสินค้า
ม่านพีวีซีใส ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพีวีซีใส หรือ ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพับจีบ FOLDING CURTAIN

ม่านพับจีบ PVC FOLDING CURTAIN

ม่านพลาสติก ยกม้วน

ม่านพลาสติก ยกม้วน ม้วนละ 50 เมตร

ม่านพลาสติกPVC แบ่งตัด

ม่านพลาสติกPVC แบ่งตัด

สินค้า » ม่านพลาสติกคาร์แคร์ » ม่านคาร์แคร์ ผืน เกรดอุตสหากรรม ยุโรป Food Grade


ม่านพลาสติกใส คาร์แคร์ เกรดยุโรป อุตสหกรรม Food Grade
 
ม่านคาร์แคร์ผืน ไม่รวมราง หนา 0.3 มิล
SKU กว้าง เมตร สูง เมตร ราคารวมVAT.  หมายเหตุ
  1.00 3.00 2000  
  2.00 3.00 3200  
  3.00 3.00 4500  
  4.00 3.00 5700  
  5.00 3.00 6800  
         
         


ม่านคาร์แคร์ผืน ไม่รวมราง หนา 0.5 มิล
SKU กว้าง เมตร สูง เมตร ราคารวมVAT.  หมายเหตุ
  1.00 3.00 2500  
  2.00 3.00 3900  
  3.00 3.00 5750  
  4.00 3.00 7200  
  5.00 3.00 8700  
  6.00 3.00 9500  
         ม่านพลาสติกใส คาร์แคร์ เกรดทั่วไป  แบบซุปเปอร์เคลีย


ทั่วไป แบบซุปเปอร์เคลีย ไม่รวมราง หนา 0.5 มิล
SKU กว้าง เมตร สูง เมตร ราคารวมVAT.  หมายเหตุ
  1.00 3.00    
  2.00 3.00    
  3.00 3.00    
  4.00 3.00    
  5.00 3.00    
  6.00 3.00    
         


เพิ่มเพื่อน<< ขอใบเสนอราคา ขอราคา
<< แจ้งขนาด กว้าง สูง ของช่องประตู
<< สอบถามได้ที่ ไลน Line  
  
<< คลิ๊กแอดไลนได้เลยวิธีเช็ค พลาสติก Food Grade แบบง่ายๆ ด้วยตัวเอง 

วิธีติดตั้ง ม่านคาร์แคร์ ราวใหญ่เกิน3เมตรแนวการเย็บ ม่านคาร์แคร์ ด้วยไฟฟ้าโดยใช้ความร้อน มีค่า +-3 cm

ม่านคาร์แคร์

เย็บได้ไม่ใส่โซ่


เพิ่มเพื่อน<< ขอใบเสนอราคา ขอราคา
<< แจ้งขนาด กว้าง สูง ของช่องประตู
<< สอบถามได้ที่ ไลน Line  
  
<< คลิ๊กแอดไลนได้เลย

ม่านคาร์แคร์ผืน ไม่รวมราง หนา 0.5 มิล
SKU กว้าง เมตร สูง เมตร ราคารวมVAT.  หมายเหตุ
  1.00 3.00 2500  
  2.00 3.00 3900  
  3.00 3.00 5750  
  4.00 3.00 7200  
  5.00 3.00 8700  
  6.00 3.00 9500