ประเภทสินค้า

ตะกร้าสินค้า
ตะกร้าสินค้า
ม่านพีวีซีใส ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพีวีซีใส หรือ ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพับจีบ FOLDING CURTAIN

ม่านพับจีบ PVC FOLDING CURTAIN

ม่านพลาสติก ยกม้วน

ม่านพลาสติก ยกม้วน ม้วนละ 50 เมตร

ม่านพลาสติก แบ่งตัด

ม่านพลาสติกPVC แบ่งตัด ม่านพลาสติก  

พลาสติกใสขุ่น

พลาสติกใสขุ่น มีเส้นใยด้านใน

สินค้า » ม่านพับจีบ FOLDING CURTAIN » ม่านพับจีบ ใสกันไฟฟ้าสถิต


ม่านพับจีบ ใสกันไฟฟ้าสถิต (PVC FOLDING CURTAIN)

สินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประหยัดพลังงานรักษาอุณหภูมิล, กันละอองฝุ่น, กันแมลง,
ลม, กลิ่นและเสียง ซึ่งสามารถมองผ่านได้ มีหลายประเภท อาทิ

-ม่านกันไฟฟ้าสถิตย์ เหมาะสำหรับ โรงงานที่ต้องการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์เป็นพิเศษ เช่น โรงงานอิเล็คทรอนิคส์
 โรงงานผลิตสี หรือ สินค้าติดไฟง่ายม่านพับจีบใส กันไฟฟ้าสถิตประโยชน์ของม่านพับจีบ

-ควบคุมและรักษาอุณหภูมิภายในให้คงสภาพไว้ในสภาพพร้อมหรือห้องเย็น
-ช้วยประหยัดพลังงานลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
-ช้วยป้องกันฝุ่น/แมลงเข้ามาในอาคารหรือโรงงานที่มีการเข้าออกบ่อยๆ
-ช่วยลดควานดังของเสียงรบกวนของแต่ละห้อง
-ช้วยป้องกันแสงที่เป็นอันตรายต่อสายตา
-ประหยัดเวลา สะดวกรวดเร็วในการทำงาน