ประเภทสินค้า

ตะกร้าสินค้า
ตะกร้าสินค้า
ม่านพีวีซีใส ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพีวีซีใส หรือ ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพับจีบ FOLDING CURTAIN

ม่านพับจีบ PVC FOLDING CURTAIN

ม่านพลาสติก ยกม้วน

ม่านพลาสติก ยกม้วน ม้วนละ 50 เมตร

ม่านพลาสติกPVC แบ่งตัด

ม่านพลาสติกPVC แบ่งตัด

สินค้า » ม่านพลาสติกสำเร็จรูปพร้อมราว » ม่านพลาสติกใส เรียบ ม่านพลาสติกหนา3มิล หน้ากว้าง30cm ระยะทับ10cm


****ตางรางราคา ม่านพลาสติกหนา3มิล พร้อมราวสำเร็จ****
 
ม่านพลาสติกหนา3มิล พร้อมราวสำเร็จรูป หนา 3 มิล
SKU กว้าง เมตร สูง เมตร ราคาก่อน VAT รวมVAT  หมายเหตุ
BR30CLSM3 0.30 2.30 2250 2408  
BR30CLSM3 1.00 1.00 3500 3745  
BR30CLSM3 1.00 2.00 4250 4546  
BR30CLSM3 1.90 2.30 8400 8988  
BR30CLSM3 2.50 2.30 9100 9737  
BR30CLSM3 2.75 3.00 11800 12626  
BR30CLSM3 3.00 3.00 12550 13429  
BR30CLSM3 3.45 2.30 13000 13910  
BR30CLSM3 3.50 3.00 14500 15515  
BR30CLSM3 3.90 3.20 16600 17762  
BR30CLSM3 4.20 3.20 17900 19153  
BR30CLSM3 4.30 2.30 15450 16532  
BR30CLSM3 4.50 1.50 10700 11449  
BR30CLSM3 4.50 5.00 26200 28034  
BR30CLSM3 6.00 3.50 27900 29853  
BR30CLSM3 6.00 6.00 39500 42265  

ประโยชน์ของ ม่านพลาสติกหนา3มิล
 
ช่วยในการประหยัดพลังงานภายในอาคาร โรงงานป้องกันการเลือกเปลี่ยนกับอุณหภูมิภายนอก
ช่วยในการควบคุม และ รักษาอุณหภูมิ
ช่วยป้องกัน ฝุ่น แมลง ไม่ให้เข้ามาภายในตัวอาคาร หรือ  ในบริเวณโรงงาน
ช่วยการจำกัด พื้นที่ การฟุ้งกระจายของฝุ่น ละออง
ช่วยลดความดังของเสียงรบกวนจากภายนอก
ช่วยในการความสะดวกในการผ่านเข้า-ออก โรงงาน


ม่านพลาสติกหนา3มิล Tag : ม่านพลาสติกหนา3มิล ม่านพลาสติกหนา3มิล ม่านพลาสติกหนา3มิล ม่านพลาสติกหนา3มิล ม่านพลาสติกหนา3มิล ม่านพลาสติกหนา3มิล 
  
ม่านพลาสติกหนา3มิล ม่านพลาสติกหนา3มิล