ประเภทสินค้า

ตะกร้าสินค้า
ตะกร้าสินค้า
ม่านพีวีซีใส ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพีวีซีใส หรือ ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพับจีบ FOLDING CURTAIN

ม่านพับจีบ PVC FOLDING CURTAIN

ม่านพลาสติก ยกม้วน

ม่านพลาสติก ยกม้วน ม้วนละ 50 เมตร

ม่านพลาสติกPVC แบ่งตัด

ม่านพลาสติกPVC แบ่งตัด

สินค้า » ม่านพลาสติกสำเร็จรูปพร้อมราว » ม่านริ้วพลาสติกใส กันกระแทก หนา2มิล หน้ากว้าง20cm ระยะทับ5cm


****ตางรางราคา ม่านริ้วพลาสติกใส พร้อมราวสำเร็จรูป****


ม่านริ้วพลาสติกใส กันกระแทก พร้อมราวสำเร็จรูป หนา 2 มิลขนาด
SKU กว้าง เมตร สูง เมตร ราคาก่อน VAT รวมVAT  หมายเหตุ
BR20CLBUM2 1.00 2.02 3750 4013  
BR20CLBUM2 1.00 2.10 3900 4173  
BR20CLBUM2 3.50 4.00 13400 14338  
BR20CLBUM2 5.00 4.00 18100 19367  
BR20CLBUM2 5.10 2.80 15200 16264  
BR20CLBUM2          
BR20CLBUM2          
BR20CLBUM2          
BR20CLBUM2          

ประโยชน์ของม่านพลาสติก 
 
ช่วยในการประหยัดพลังงานภายในอาคาร โรงงานป้องกันการเลือกเปลี่ยนกับอุณหภูมิภายนอก
ช่วยในการควบคุม และ รักษาอุณหภูมิ
ช่วยป้องกัน ฝุ่น แมลง ไม่ให้เข้ามาภายในตัวอาคาร หรือ  ในบริเวณโรงงาน
ช่วยการจำกัด พื้นที่ การฟุ้งกระจายของฝุ่น ละออง
ช่วยลดความดังของเสียงรบกวนจากภายนอก
ช่วยในการความสะดวกในการผ่านเข้า-ออก โรงงาน