ประเภทสินค้า

ตะกร้าสินค้า
ตะกร้าสินค้า
ม่านพีวีซีใส ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพีวีซีใส หรือ ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพับจีบ FOLDING CURTAIN

ม่านพับจีบ PVC FOLDING CURTAIN

ม่านพลาสติก ยกม้วน

ม่านพลาสติก ยกม้วน ม้วนละ 50 เมตร

ม่านพลาสติกPVC แบ่งตัด

ม่านพลาสติกPVC แบ่งตัด

สินค้า » ม่านพลาสติกสำเร็จรูปพร้อมราว » ม่านเหลืองกันแมลง เรียบ หนา2มิล หน้ากว้าง20ซม ระยะทับ5ซม


ม่านเหลืองกันแมลง ตางรางราคา ม่านเหลืองกันแมลง พร้อมราวสำเร็จรูป

ม่านเหลืองกันแมลง เรียบ พร้อมราวสำเร็จรูป หนา 2 มิลขนาด
ม่านเหลืองกันแมลง พร้อมราวสำเร็จรูป เรียบหนา 2 มิลหน้ากว้าง20 ซม. ระยะทับ 5 ซม.
SKU กว้าง เมตร สูง เมตร ราคาก่อน VAT รวมVAT  หมายเหตุ
BR20YSM2 0.60 0.80 2500 2675  
BR20YSM2 0.70 0.90 2700 2889  
BR20YSM2 0.71 1.77 3030 3242  
BR20YSM2 0.71 1.80 3050 3264  
BR20YSM2 0.80 1.80 3300 3531  
BR20YSM2 0.80 1.90 3350 3585  
BR20YSM2 0.80 2.00 3350 3585  
BR20YSM2 0.80 2.20 3450 3692  
BR20YSM2 0.83 2.10 3450 3692  
BR20YSM2 0.85 2.05 3450 3692  
BR20YSM2 0.90 1.85 3400 3638  
BR20YSM2 0.90 2.10 3500 3745  
BR20YSM2 0.95 2.05 3700 3959  
BR20YSM2 1.00 2.00 3750 4013  
BR20YSM2 1.00 1.50 3500 3745  
BR20YSM2 1.10 1.50 3700 3959  
BR20YSM2 1.10 2.00 4000 4280  
BR20YSM2 1.05 2.10 3900 4173  
BR20YSM2 1.10 1.10 3500 3745  
BR20YSM2 1.10 1.80 3900 4173  
BR20YSM2 1.10 2.90 4450 4869  
BR20YSM2 1.19 2.49 4400 4708  
BR20YSM2 1.20 2.00 4150 4441  
BR20YSM2 1.20 2.20 4250 4548  
BR20YSM2 1.20 2.30 4350 4654  
BR20YSM2 1.30 2.05 4450 4762  
BR20YSM2 1.30 2.10 4500 4815  
BR20YSM2 1.30 2.20 4550 4869  
BR20YSM2 1.30 2.30 4600 4922  
BR20YSM2 1.32 2.00 4400 4708  
BR20YSM2 1.40 2.01 4700 5029  
BR20YSM2 1.40 2.08 4800 5136  
BR20YSM2 1.45 2.70 5850 5618  
BR20YSM2 1.50 2.11 4900 5243  
BR20YSM2 1.50 2.50 5000 5350  
BR20YSM2 1.59 2.47 5450 5832  
BR20YSM2 1.60 2.00 5050 5404  
BR20YSM2 1.64 2.47 5500 5885  
BR20YSM2 1.65 2.65 5800 6206  
BR20YSM2 1.70 1.20 4600 4922  
BR20YSM2 1.70 2.00 5300 5671  
BR20YSM2 1.70 2.10 5400 5778  
BR20YSM2 1.70 2.20 5500 5885  
BR20YSM2 1.80 2.00 5450 5832  
BR20YSM2 1.80 2.80 6150 6581  
BR20YSM2 1.825 2.49 6100 6527  
BR20YSM2 1.875 2.65 6300 6741  
BR20YSM2 1.88 2.00 5700 6099  
BR20YSM2 1.90 2.15 5850 6260  
BR20YSM2 2.00 1.90 5900 6313  
BR20YSM2 2.00 2.00 5950 6367  
BR20YSM2 2.00 2.06 6100 6527  
BR20YSM2 2.00 2.50 6500 6955  
BR20YSM2 2.03 2.65 6700 7169  
BR20YSM2 2.10 2.10 6200 6634  
BR20YSM2 2.10 2.16 6300 6741  
BR20YSM2 2.10 2.80 6950 7437  
BR20YSM2 2.11 2.55 6900 7383  
BR20YSM2 2.15 2.10 6400 6848  
BR20YSM2 2.20 2.02 6000 6420  
BR20YSM2 2.20 2.50 7000 7490  
BR20YSM2 2.50 2.50 7700 8239  
BR20YSM2 2.50 2.70 7900 8453  
BR20YSM2 2.60 2.45 8000 8560  
BR20YSM2 2.80 2.10 7800 8346  
BR20YSM2 2.90 1.20 6750 7223  
BR20YSM2 3.00 3.00 11000 11770  
BR20YSM2 3.03 2.87 11000 11770  
BR20YSM2 3.50 3.50 12500 13375  
BR20YSM2 3.80 2.30 11100 11877  
BR20YSM2 3.80 2.70 11800 12626  
BR20YSM2 3.87 2.30 12000 12840  
BR20YSM2 4.70 3.98 17100 18297  
BR20YSM2 6.00 2.70 18700 20009  
BR20YSM2 6.00 4.00 22600 24182  
BR20YSM2 6.00 5.00 25600 27392  
BR20YSM2 7.00 2.80 22100 23647  
BR20YSM2 7.20 2.80 22600 24182  

ประโยชน์ของม่านพลาสติก ม่านเหลืองกันแมลง
 
ช่วยในการประหยัดพลังงานภายในอาคาร โรงงานป้องกันการเลือกเปลี่ยนกับอุณหภูมิภายนอก
ช่วยในการควบคุม และ รักษาอุณหภูมิ
ช่วยป้องกัน ฝุ่น แมลง ไม่ให้เข้ามาภายในตัวอาคาร หรือ  ในบริเวณโรงงาน
ช่วยการจำกัด พื้นที่ การฟุ้งกระจายของฝุ่น ละออง
ช่วยลดความดังของเสียงรบกวนจากภายนอก
ช่วยในการความสะดวกในการผ่านเข้า-ออก โรงงาน

ม่านเหลืองพร้อมราวสเตนเลสs304
ม่านเหลืองกันแมลง
Tag  มา่นเหลืองกันแมลง ม่านเหลืองกันแมลง ม่านเหลืองกันแมลง ม่านเหลืองกันแมลง ม่านเหลืองกันแมลง ม่านเหลืองกันแมลง ม่านเหลืองกันแมลง


ม่านเหลืองเรียบกันแมลง ม่านเหลืองกันแมลง ม่านเหลืองเรียบ ม่านพลาสติกเหลืองกันแมลง

ม่านเหลืองกันแมลง พร้อมราวสำเร็จรูป เรียบหนา 2 มิลหน้ากว้าง20 ซม. ระยะทับ 5 ซม.