ประเภทสินค้า

ตะกร้าสินค้า
ตะกร้าสินค้า
ม่านพีวีซีใส ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพีวีซีใส หรือ ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพับจีบ FOLDING CURTAIN

ม่านพับจีบ PVC FOLDING CURTAIN

ม่านพลาสติก ยกม้วน

ม่านพลาสติก ยกม้วน ม้วนละ 50 เมตร

ม่านพลาสติกPVC แบ่งตัด

ม่านพลาสติกPVC แบ่งตัด

สินค้า » ม่านพลาสติกสำเร็จรูปพร้อมราว » ม่านริ้วพลาสติกเหลืองกันแมลง เรียบ หนา3มิล หน้ากว้าง30cm ระยะทับ10cm


****ตางรางราคา ม่านริ้วพลาสติกเหลืองกันแมลง อพร้อมราวสำเร็จ****


ม่านริ้วพลาสติกเหลืองกันแมลง พร้อมราวสำเร็จรูป หนา 3 มิลขนาด.
ม่านริ้วพลาสติกเหลืองกันแมลง เรียบ หนา3 มิล หน้ากว้าง 30 ซม ระยะทับ 10 ซม.
SKU กว้าง เมตร สูง เมตร ราคาก่อน VAT รวมVAT  หมายเหตุ
BR30YSM2 1.05 2.10 5300 5671  
BR30YSM2 1.40 2.08 6000 6420  
BR30YSM2 1.60 3.70 8150 8721  
BR30YSM2 2.11 2.55 9000 9630  
BR30YSM2 2.50 2.50 10200 10914  
BR30YSM2 2.50 3.50 11800 12626  
BR30YSM2 2.60 2.45 10200 10914  
BR30YSM2 3.00 3.00 12800 13696  
BR30YSM2 3.03 2.87 13000 13910  
BR30YSM2 3.10 3.10 13650 14606  
BR30YSM2 3.50 3.50 16300 17441  
BR30YSM2 4.70 3.98 23400 25038  
BR30YSM2 5.00 3.70 23800 25466  
BR30YSM2 5.10 3.60 24100 25787  
BR30YSM2 5.80 4.00 29000 31030  
BR30YSM2 6.00 4.00 29900 31993  
BR30YSM2 6.00 5.00 34700 37129  

ประโยชน์ของ ม่านริ้วพลาสติกเหลืองกันแมลง  
 
ช่วยในการประหยัดพลังงานภายในอาคาร โรงงานป้องกันการเลือกเปลี่ยนกับอุณหภูมิภายนอก
ช่วยในการควบคุม และ รักษาอุณหภูมิ
ช่วยป้องกัน ฝุ่น แมลง ไม่ให้เข้ามาภายในตัวอาคาร หรือ  ในบริเวณโรงงาน
ช่วยการจำกัด พื้นที่ การฟุ้งกระจายของฝุ่น ละออง
ช่วยลดความดังของเสียงรบกวนจากภายนอก
ช่วยในการความสะดวกในการผ่านเข้า-ออก โรงงาน


ม่านริ้วพลาสติกเหลืองกันแมลง  Tag. ม่านริ้วพลาสติกเหลืองกันแมลง ม่านริ้วพลาสติกเหลืองกันแมลง ม่านริ้วพลาสติกเหลืองกันแมลง ม่านริ้วพลาสติกเหลืองกันแมลง ม่านริ้วพลาสติกเหลืองกันแมลง ม่านริ้วพลาสติกเหลืองกันแมลง  

ม่านริ้วพลาสติกเหลืองกันแมลง เรียบ หนา3 มิล หน้ากว้าง 30 ซม ระยะทับ 10 ซม.


ม่านริ้วพลาสติกเหลืองกันแมลง เรียบ หนา3 มิล หน้ากว้าง 30 ซม ระยะทับ 10 ซม.