ประเภทสินค้า

ตะกร้าสินค้า
ตะกร้าสินค้า
ม่านพีวีซีใส ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพีวีซีใส หรือ ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพับจีบ FOLDING CURTAIN

ม่านพับจีบ PVC FOLDING CURTAIN

ม่านพลาสติก ยกม้วน

ม่านพลาสติก ยกม้วน ม้วนละ 50 เมตร

ม่านพลาสติกPVC แบ่งตัด

ม่านพลาสติกPVC แบ่งตัด

สินค้า » ม่านพลาสติกสำเร็จรูปพร้อมราว » ม่านริ้วพลาสติกเหลืองกันแมลง กันกระแทก หนา2มิล หน้ากว้าง20ซม ระยะทับ5ซม


*****ตางรางราคา ม่านริ้วพลาสติกเหลืองกันแมลง พร้อมราวสำเร็จ****ม่านริ้วพลาสติกเหลืองกันแมลง กันกระแทก พร้อมราวสำเร็จรูป หนา 2 มิลขนาด
ม่านริ้วพลาสติกเหลืองกันแมลง กันกระแทก หนา 2 มิล หน้ากว้าง 20 ซม. ระยะทับ 5 ซม.
SKU กว้าง เมตร สูง เมตร ราคาก่อน VAT รวมVAT  หมายเหตุ
BR20YBUM2 0.60 2.80 3100 3317  
BR20YBUM2 0.93 2.00 3600 3852  
BR20YBUM2 1.20 2.00 4100 4387  
BR20YBUM2 1.30 2.10 4450 4762  
BR20YBUM2 1.40 2.00 4650 4976  
BR20YBUM2 1.50 2.00 4900 5243  
BR20YBUM2 1.50 2.10 5000 5350  
BR20YBUM2 1.58 2.00 5000 5350  
BR20YBUM2 1.60 2.02 5050 5404  
BR20YBUM2 1.60 2.10 5100 5457  
BR20YBUM2 2.15 2.10 6600 7062  
BR20YBUM2 2.50 2.50 7650 8186  
BR20YBUM2 2.85 2.80 8850 9470  
BR20YBUM2 3.50 3.50 12900 13803  
BR20YBUM2 3.76 2.10 10250 10968  
BR20YBUM2 3.76 2.50 11050 11824  
BR20YBUM2 5.10 2.80 15600 16692  
BR20YBUM2 5.15 2.80 15900 17013  
BR20YBUM2          

ประโยชน์ของม่านพลาสติก ม่านริ้วพลาสติกเหลืองกันแมลง
 
ช่วยในการประหยัดพลังงานภายในอาคาร โรงงานป้องกันการเลือกเปลี่ยนกับอุณหภูมิภายนอก
ช่วยในการควบคุม และ รักษาอุณหภูมิ
ช่วยป้องกัน ฝุ่น แมลง ไม่ให้เข้ามาภายในตัวอาคาร หรือ  ในบริเวณโรงงาน
ช่วยการจำกัด พื้นที่ การฟุ้งกระจายของฝุ่น ละออง
ช่วยลดความดังของเสียงรบกวนจากภายนอก
ช่วยในการความสะดวกในการผ่านเข้า-ออก โรงงาน


 
ม่านริ้วพลาสติกเหลืองกันแมลง 

ม่านริ้วพลาสติกเหลืองกันแมลง 
ม่านริ้วพลาสติกเหลืองกันแมลง Tag ม่านริ้วพลาสติกเหลืองกันแมลง  ม่านริ้วพลาสติกเหลืองกันแมลง ม่านริ้วพลาสติกเหลืองกันแมลง ม่านริ้วพลาสติกเหลืองกันแมลง 

ม่านริ้วพลาสติกเหลืองกันแมลง กันกระแทก หนา 2 มิล หน้ากว้าง 20 ซม. ระยะทับ 5 ซม.
 


ม่านริ้วพลาสติกเหลืองกันแมลง กันกระแทก หนา 2 มิล หน้ากว้าง 20 ซม. ระยะทับ 5 ซม.