ประเภทสินค้า

ตะกร้าสินค้า
ตะกร้าสินค้า
ม่านพีวีซีใส ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพีวีซีใส หรือ ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพับจีบ FOLDING CURTAIN

ม่านพับจีบ PVC FOLDING CURTAIN

ม่านพลาสติก ยกม้วน

ม่านพลาสติก ยกม้วน ม้วนละ 50 เมตร

พลาสติก แบ่งตัด

พลาสติก PVC แบ่งตัด

พลาสติกใสขุ่น

พลาสติกใสขุ่น มีเส้นใยด้านใน

ม่านพลาสติกเหลืองกันแมลงหน้ากว้าง 20 cm

ม่านพลาสติกสีเหลือง แบบกันกระแทก
ใช้กับความสูงประตู ไม่เกิน 2.5 เมตร
หน้ากว้าง 20 cm หน้า 2mm พร้อมราวสำเร็จรูป

ม่านพลาสติกเหลืองกันแมลงหน้ากว้าง 30 cm

ม่านพลาสติกสีเหลือง แบบกันกระแทก
ใช้กับความสูงประตู เกิน 2.5 เมตร
หน้ากว้าง 30 cm หน้า 3mm พร้อมราว