ประเภทสินค้า

ตะกร้าสินค้า
ตะกร้าสินค้า
ม่านพีวีซีใส ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพีวีซีใส หรือ ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพับจีบ FOLDING CURTAIN

ม่านพับจีบ PVC FOLDING CURTAIN

ม่านพลาสติก ยกม้วน

ม่านพลาสติก ยกม้วน ม้วนละ 50 เมตร

ม่านพลาสติก แบ่งตัด

ม่านพลาสติกPVC แบ่งตัด ม่านพลาสติก  

พลาสติกใสขุ่น

พลาสติกใสขุ่น มีเส้นใยด้านใน

สินค้า » ม่านพีวีซีใส ม่านชีท (PVC SHEET) » ม่านพลาสติกพีวีซีเหลือง ม่านกันแมลง PVC SHEET แบบยกม้วน


ม่านพลาสติกพีวีซีเหลือง ม่านกันแมลง PVC SHEET แบบยกม้วน
 
มีทั้งหมด 2 ขนาด ความยาวต่างกัน ดังต่อไปนี้ 
 ม่านกันแมลง

ม่านพลาสติกชีทใส PVC SHEET
ความหนา/มิล กว้าง เมตร ยาวต่อม้วน เมตร ราคาก่อน VAT รวมVAT  หมายเหตุ
0.3 1.37 45 3271.0 3500 เกรดยุโรป
0.4 1.37 22 2803.74 3000 เกรดยุโรป
0.5 1.37 22 2990.66 3200 เกรดยุโรป
1 1.37 18 5046.73 5400 เกรดยุโรป
2 1.37 18 8306.54 8888 เกรดยุโรป
3 1.37 9 7663.55 8200 เกรดยุโรป

ราคาม่านชีทเหลือง
ม่านชีทพลาสติกพีวีซีแบบเหลือง PVC SHEET
ความหนา/มิล กว้าง เมตร ยาวต่อม้วน เมตร ราคาก่อน VAT รวมVAT  หมายเหตุ
1 1.37 18 5869.16 6280 เกรดยุโรป
2 1.37 18 9813.09 10500 เกรดยุโรป
   
  
  
***********นำมาเย็บต่อกันได้ *********

การใช้กับงาน

ม่านเหลืองกันแมลง  ม่านกันแมลง ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ม่านเหลืองห้องเย็น ม่านเหลืองก่อนเข้าในห้องแช่อาหารแช่แข็ง และใช้ในโรงงานทำขนม

ม่านเหลืองใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื้อสาร ในวงการอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์

ม่านเหลืองกันแมลงใช้ในอุตสาหากรรมสิ่งทอ

ม่านพลาสติกใช้ใน ม่านโรงพิมพ์ ม่านในห้องบรรจุภัณฑ์ ม่านโรงงานเคมี

ม่านพลาสติกในห้องแลปผลิตยา ม่านพลาสติกในห้องบรรจุครีม และเครื่องสำอาง

ม่านพลาสติกอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ม่านห้องพ่นสี ม่านใช้ห้องอัญมณี

ม่านพลาสติกเหลืองใช้ในห้างสรรพสินค้า ม่านเหลืองใช้ติดในซุปเปอร์มาเก็ต ม่านกันแมลงร้านอาหาร ม่านห้องอาหารโรงแรม

ม่านเหลืองใช้ในโรงพลาบาล ม่านเหลืองใช้ในห้องแลป และอื่นๆ ทั่วไป


คุณสมบัตของม่านพลาสติก

ม่านพลาเหลืองสติกชีท PVC SHEET รักษาอุญหภูมิภายในคงสภาพในสภาวร้อนหรือเย็น

ม่านพลาสติกเหลือง PVC SHEET ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

ม่านพลาสติกเหลืองช่วยปกป้องฝุ่น และแมลงเข้ามาในอาคารในส่วนที่เราต้องการควบคุม ขณะมีการเข้า ออก พื้นที่นั้น บ่อยๆ

ม่านพลาสติกเหลืองป้องกันแสงที่เป็นอันตรายได้ในระดับหนึ่ง

ม่านพลาสติกใส

งานม่านพลาสติกชีทใสม่านชีทเหลืองกันแมลง  ม่านกันแมลงม่านเหลืองกันแมลง แบบชีท
มีโซ่ถ่วง