ประเภทสินค้า

ตะกร้าสินค้า
ตะกร้าสินค้า
ม่านพีวีซีใส ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพีวีซีใส หรือ ม่านชีท (PVC SHEET)

ม่านพับจีบ FOLDING CURTAIN

ม่านพับจีบ PVC FOLDING CURTAIN

ม่านพลาสติก ยกม้วน

ม่านพลาสติก ยกม้วน ม้วนละ 50 เมตร

ม่านพลาสติก แบ่งตัด

ม่านพลาสติกPVC แบ่งตัด ม่านพลาสติก  

พลาสติกใสขุ่น

พลาสติกใสขุ่น มีเส้นใยด้านใน

..

ม่านชีทพลาสติกใส PVC SHEET พร้อมราวสำเร็จรูป

ม่านพลาสติกใส PVC SHEET
ความหนา 0.3m 0.4m 0.5m 1m 2m 3m (5ขนาด)

 

ม่านพลาสติกพีวีซีเหลือง PVC SHEET พร้อมราวสำเร็จรูป

ม่านพลาสติกพีวีซีเหลือง PVC SHEET พร้อมราวสำเร็จรูป
ความหนา  1m  2m (2ขนาด)

ม่านพลาสติกชีทใส PVC SHEET แบบยกม้วน

ม่านพลาสติกชิทใส PVC SHEET ยกม้วน
ความหนา 0.3mm 0.4mm 0.5mm 1mm 2mm 3mm (6ขนาด)

ม่านพลาสติกพีวีซีเหลือง ม่านกันแมลง PVC SHEET แบบยกม้วน

ม่านพลาสติกพีวีซีเหลือง ม่านกันแมลง PVC SHEET แบบยกม้วน
ความหนา  1m  2m (2ขนาด)